Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WYKA BRUK Błażej Wyka, Stróżewo 12a, 64-800 Chodzież, NIP 764-231-30-81, REGON 300959555, Tel. 665 238 634, e-mail: wykabruk@o2.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora.
 • Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych jak również rozpatrywanie reklamacji.
 • Ustaleń, obrony i dochodzeniu roszczeń.
 • Oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu realizacji umowy.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.